Projekty

Národný projekt Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby

Stav
Prebiehajúce
Dátum od
30. októbra 2023

Poskytovateľ: Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

ITMS2014+ kód: 312041U153

Dátum podania žiadosti: 30.10.2023

Realizácia projektu: december 2023

Transfer na výkon opatrovateľskej služby: 15 000,00 € (20 pracovných miest opatrovateliek)

 

Zhrnutie projektu:

Predmetom projektu je podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby, a to podporou 20 pracovných miest opatrovateliek.

 

Projekt bol schválený.