Projekty

Nowy Targ, Liptovský Mikuláš, Kežmarok – šport nás spája

Stav
Pripravované
Dátum od
18. januára 2024

Poskytovateľ: Program cezhraničnej spolupráce Interreg Poľsko – Slovensko 2021-2027

Dátum podania žiadosti: 18.01.2024

Predpokladaná realizácia projektu: júl 2024 – december 2024

Žiadateľ: mesto Nowy Targ

Partneri projektu: mesto Kežmarok, mesto Liptovský Mikuláš

Celkový rozpočet projektu: 27 957,88 €

Rozpočet partnerov: bez finančného plnenia

Predpokladaná výška príspevku hlavného partnera Nowy Targ: 22 366,29 €

 

Zhrnutie projektu:

Cieľom projektu je zorganizovať tri plavecké preteky s účasťou 50 ľudí do 18 rokov z miest Nowy Targ, Kežmarok a Liptovský Mikuláš ako prvok nadviazania úzkej spolupráce samospráv, inštitúcií, športových klubov a obyvateľov v rozvoji športu a rekreácie v poľsko – slovenskom pohraničí a budovanie vzájomných medziľudských vzťahov medzi občanmi Poľska a Slovenska.

 

Projekt je vo fáze hodnotenia.