Projekty

Obnova 2 pamätníkov – vojnových hrobov z II. sv. vojny

Stav
Zrealizované
Dátum od
11. marca 2020


Poskytovateľ: 
Úrad vlády Slovenskej republiky

Výzva: Vyzvanie predsedu vlády Slovenskej republiky na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na obnovu vojnových hrobov na rok 2020

Dátum podania žiadosti: 11.03.2020

Realizácia projektu: február 2021 – október 2021

Celkový rozpočet projektu: 7 048,36 €

Schválená dotácia: 7 000,00 €

 

Zhrnutie projektu:

Žiadosť o poskytnutie dotácie sa týka obnovy dvoch pamätníkov:

  • Oprava pamätníka padlým II. sv. vojny na Starom cintoríne, Cintorínska 401/1 – výška schválenej dotácie: 4 500,00 €,
  • Oprava pamätníka padlým II. sv. vojny – Hájovňa, pod Lesom- výška schválenej dotácie: 2 500,00 €.


Projekt bol ukončený.

 

„Realizované s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky“.

Galéria