Projekty

Obnova a údržba pietneho miesta 2. sv. vojny na historickom cintoríne v Kežmarku

Stav
Zrealizované
Dátum od
2. novembra 2022

ilustračný obrázok

Poskytovateľ:  Slovenský zväz protifašistických bojovníkov

Dátum podania žiadosti: 02.11.2022

Realizácia projektu:  november 2022

Celkový rozpočet projektu:  2 526,00 €

Poskytnutá dotácia: 2 526,00 €

 

Zhrnutie projektu:

Cieľom projektu je obnova a údržba pietneho miesta 2.sv. vojny na historickom cintoríne v Kežmarku, ktorá spočívala v oprave a obnove pamätnej tabule s menami padlých.

 

Projekt bol ukončený.

 

„Projekt je podporený Slovenským zväzom protifašistických bojovníkov.“

Galéria