Projekty

Obnova fasády dávneho hotela Herza v Nowom Targu na historickej ceste z Krakova na Spiš a do Uhorska

Stav
Prebiehajúce
Dátum od
1. septembra 2020

 

Poskytovateľ: Program Interreg V – A Poľsko Slovensko 2014-2020

Dátum podania žiadosti: 09/2020

Predpokladaná realizácia projektu: január 2021 – december 2021

Vedúci partner projektu – žiadateľ: mesto Nowy Targ

Partner projektu: mesto Kežmarok (bez financovania mesta)

Celkový rozpočet projektu vedúceho partnera: 69 000,60 €

Predpokladaná výška NFP pre vedúceho partnera: 53 447,86 €

 

Zhrnutie projektu:

Hlavnou aktivitou individuálneho projektu je uskutočnenie rekonštrukcie fasády, budovy na ul. Sobieskiego č. 2 a Rynek č. 6 a č. 7 v Nowom Targu a následne organizácia multimediálnej prezentácie na obnovenej fasáde budovy, ktorá bude venovaná dávnym obchodným cestám, cestovaniu a významu tohto konkrétneho miesta pre dejiny mesta a regiónu.

 

Projekt bol schválený.