Projekty

Obnova meštianskeho domu č. 46 na ul. Hlavné námestie

Stav
Zrealizované
Dátum od
24. novembra 2017

Poskytovateľ:  Ministerstvo kultúry SR

Termín podania žiadosti: 24.11.2017

Celkový rozpočet: 56 246,00 €

Predpokladané spolufinancovanie: 2 813,00 €

Schválená dotácia: 15 000,00 €

 

Zhrnutie projektu: Budova meštianskeho domu č. 46 („Barónka“) sa nachádza v najexponovanejšej časti centra mestskej pamiatkovej rezervácie Kežmarok, ktoré v priebehu roka navštevuje veľké množstvo domácich a zahraničných turistov. V rámci obnovy sa bude realizovať oprava okien a dverí, obnova fasády a zastrešenia spolu s opravou komínov, čím sa zlepší stavebno-technický stav, zvýši atraktivita pamiatky, uchová sa kultúrne dedičstvo pre ďalšie generácie.

 

Projekt bol ukončený.

Galéria