Projekty

Obnova meštianskeho domu na ul. Hlavné nám č. 52

Stav
Zrealizované
Dátum od
5. novembra 2015

Poskytovateľ:  Ministerstvo kultúry SR

Dátum podania žiadosti: 5.11.2015

Celkový rozpočet:  39 964,00 €

Spolufinancovanie: 14 964,00 €

Dotácia: 25 000,00 €

 

Zhrnutie projektu:   Budova meštianskeho domu č. 52 sa nachádza na Hlavnom námestí v Pamiatkovej rezervácii Kežmarok. V súčasnosti sa nachádzajú okná a fasáda v havarijnom stave. Tieto nedostatky poškodzujú túto budovu a znehodnocujú ju. V rámci obnovy chceme realizovať výmenu výplní okenných otvorov a dverí, obnovu čelnej fasády a spracovať technický posudok.

 

Projekt bol ukončený.