Projekty

Oprava rozperných oblúkov v MRK Kežmarok

Stav
Pripravované
Dátum od
30. júna 2020

Poskytovateľ: PSK Výzva predsedu PSK

Výzva: Výzva predsedu PSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2020

Dátum podania žiadosti: 30.06.2020

Predpokladaná realizácia projektu: august 2020 – október 2020

Celkový rozpočet projektu: 24 167,40 €

Požadovaná dotácia: 10 000 €

 

Zhrnutie projektu:

Zámerom projektu je uskutočnenie stavebných úprav: Dočistenie prípadne odstránenie zvetraných častí existujúcich povrchových úprav, vyčistenie škár, odstránenie existujúcich prekrytí oblúkov (krytina + latovanie). Prednástrek, jadrová vápenná omietka hr. 20 mm a štuková sanačná omietka hr. 6 mm. Nové latovanie + šindlová krytina, s nevyhnutnými murárskymi výpomocami na korune oblúka. Maľba fasádna v odtieni stanovenom podľa vzorkovníka a po dohode so zodpovedným pracovníkom KPÚ.

Stavebné úpravy sa zrealizujú na celkovom počte 18 ks oblukov (Ul. Hviezdoslavova I – 1 ks, Ul. Hviezdoslavova II – 4 ks, Oblúky k okresnému súdu – 3 ks, Oblúk k bazilike – 1 ks, Oblúky k bazilike – 4 ks, Oblúky pri múzeu – 3 ks, Oblúky k trhovisku – 2ks).

 

Projekt nebol podporený.