Projekty

Podpora voľnočasových aktivít a športu v Kežmarku

Stav
Pripravované
Dátum od
30. júna 2023

Poskytovateľ: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Dátum podania žiadosti: 30.06.2023

Realizácia projektu: september 2023 – december 2023

Celkový rozpočet: 572 063,21 €

Požadovaná dotácia: 450 000,00 €

 

Zhrnutie projektu: 

Rekonštrukcia exteriérového priestoru vo voľne dostupnom areáli Základnej školy s Materskou školou Nižná brána v Kežmarku, ktorý bude určený pre pohybové a voľnočasové aktivity pre všetkých obyvateľov mesta, deti, mládež a dospelých, skupiny rekreačných športovcov a jednotlivcov bez obmedzení a bezodplatne.

 

Projekt nebol podporený.