Projekty

Podpora zlepšenia dopravnej situácie v meste

Stav
Zrealizované
Dátum od
21. septembra 2016

Poskytovateľ:  Ministerstvo vnútra SR + Nadácia ČSOB Banky

Dátum podania žiadosti: 21.09.2016

Celkový rozpočet: 17 585,00  €

Spolufinancovanie: 9 585,00 

Dotácia: 6 000,00 € + 2 000,00 €

 

Zhrnutie projektu:   Projekt sa týka osvetlenia prechodov pre chodcov a osadenie meračov rýchlosti na komunikáciách mesta Kežmarok.

 

Projekt bol ukončený.