Projekty

Prevencia kriminality v meste Kežmarok 2019

Stav
Pripravované
Dátum od
4. marca 2019

Poskytovateľ:  Ministerstvo vnútra SR

Výzva: Výzva Rady vlády SR pre prevenciu kriminality na financovanie projektu v oblasti prevencie kriminality pre rok 2019

Dátum podania žiadosti: 04.03.2019

Predpokladaná realizácia projektu: september – december 2019

Celkový rozpočet projektu:  65 999,40 €

Požadovaná dotácia: 52 799,50 €

 

Zhrnutie projektu:

V rámci projektu mesto plánuje doplniť kamerový systém o 13 ks nových kamier, pomocou ktorých sa bude na operačnom stredisku monitorovať bezpečnosť v uliciach (Trhovište, Dr. Alexandra, Hlavné námestie, Levočská, Bardejovská, Košická, Lanškrounská, Tatranská, Gen. M.R. Štefánika), nakoľko súčasný stav nie je postačujúci.

 

Projekt nebol podporený.