Projekty

Prípravná projektová dokumentácia „Biblická krížová cesta“

Stav
Zrealizované
Dátum od
27. februára 2021

Poskytovateľ:  Prešovský samosprávny kraj

Výzva: Výzva Predsedu PSK na predkladanie žiadostí o dotácie pre rok 2021

Program: 2. Kultúra

Podprogram: 2.1 – KULTÚRA – kapitálové (investičné) výdavky

Dátum podania žiadosti: 27.02.2021

Realizácia projektu:  jún – október 2021

Celkový rozpočet projektu:  4 000,00 €

Poskytnutá dotácia: 1 000,00 €

 

Zhrnutie projektu:

Cieľom projektu je vypracovanie prípravnej projektovej dokumentácie na zriadenie a výstavbu Biblickej krížovej cesty.

 

Projekt bol ukončený.

 

„Projekt podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja.“