Projekty

Program podpory lokálnych komunít

Stav
Pripravované
Dátum od
21. marca 2019

Poskytovateľ:  Nadácia Coop Jednota

Dátum podania žiadosti: 21.03.2019

Predpokladaná realizácia projektu:  júl – október 2019

Celkový rozpočet projektu: 13 581,80 €

 

Zhrnutie projektu:   

V rámci tejto výzvy sa mesto zapojilo s 3 projektami, a to:

  • Živé steny – cieľom projektu je skrášliť neestetické miesta, kde sú umiestnené kontajnery na odpad, a to osadením 3 zelených stien s výsadbou rastlín a prispieť k zvýšeniu kvality života obyvateľov mesta a v neposlednom rade aj zvýšiť podiel zelene v meste.
  • Pódium pre deti – zámerom projektu je prispieť k využívaniu exteriéru na vzdelávací proces detí, ale aj na prezentáciu kultúrnych a športových podujatí organizovaných v Materskej škole Cintorínska 3, Kežmarok.
  • Zelenšie mesto – cieľom projektu je zvýšenie atraktivity prostredia, a to umiestnením 2 ks dubových sudov a 4 ks dubových nádob (kvetináčov), ktorými sa zvýši podiel zelene na námestí.

 

Projekt nebol podporený.