Projekty

Propagácia cezhraničného územia miest Kežmarok a Nowy Targ

Stav
Pripravované
Dátum od
19. januára 2024

Poskytovateľ: Program cezhraničnej spolupráce Interreg Poľsko – Slovensko 2021 – 2027

Dátum podania žiadosti: 19.01.2024

Predpokladaná realizácia projektu: júl 2024 – december 2024

Žiadateľ: mesto Kežmarok

Partner projektu: Gmina Miasto Nowy Targ (bez finančnej účasti na projekte)

Celkový rozpočet projektu: 99 133,79 €

Predpokladaná výška príspevku: 79 307,02 €

 

Zhrnutie projektu:

Hlavným cieľom projektu je zachovanie, ochrana, rozvoj a využívanie kultúrneho a prírodného dedičstva mesta Nowy Targ a Kežmarok na spoločné kultúrne aktivity, čím sa prispeje k zintenzívneniu a zatraktívneniu trvalo udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva pohraničného územia, a to zvyšovaním jeho kvality, ako aj nepriamo zveľaďovaním jeho kultúrnych hodnôt. Realizáciou projektu sa dotknuté územie stane tvorivé a turisticky atraktívnejšie.

V rámci projektu je plánované zabezpečenie 15 ks vývesných plôch, ktoré budú slúžiť na propagáciu cezhraničného územia Kežmarok a Nowy Targ a zorganizovanie podujatia na území žiadateľa, prostredníctvom ktorého sa budú propagovať jednotlivé krajiny a ich vzájomná doterajšia spolupráca.

 

Projekt je vo fáze hodnotenia.