Projekty

Putovanie po stopách histórie, kultúry a tradície poľsko-slovenského pohraničia Nowy Targ – Kežmarok

Stav
Zrealizované
Dátum od
26. septembra 2017

Operačný program: Program Interreg V – A Poľsko Slovensko 2014-2020

Dátum podania žiadosti: 26.09.2017

Predpokladaná realizácia projektu: 2018-2019

Vedúci partner projektu: Mesto Nowy Targ

Celkové oprávnené výdavky: 114 605,25 €

Poskytnutý finančný príspevok pre mesto Kežmarok z EFRR: 41 767,72 €

Poskytnutý finančný príspevok zo ŠR: 4 913,85 €

Spolufinancovanie: 2 456,93 €

 

Zhrnutie projektu: 

Cieľom projektu je na oboch stranách pohraničia vydanie kníh. Poľská strana sa v knihe venuje téme výročia navštívenia pápeža Jána Pavla II. Slovenská strana sa venuje v knihe 750. výročiu udelenia mestských práv mestu Kežmarok. Na poľskej strane bude vytvorená kompozícia sôch oviec, ktoré predstavujú ich tradície. Súčasťou projektu na strane slovenského partnera je vyhotovenie a osadenie 5 závesných štítov so znázornením cechu (cech tkáčov, knihviazačov, medikovačov, krajčírov, kožušníkov) na domoch, ktoré nám pripomenú, že v minulosti bolo mesto Kežmarok sídlom viacerých remeselníkov. Súčasťou projektu je aj výroba krátkych spotov venovaných remeslám a pamiatkam mesta.

Uvedenie knihy a videospotov:

Dňa 5.3.2019 sa v Mestskom kultúrnom stredisku v Kežmarku konalo uvedenie knihy s názvom Kežmarok história a tradície, dvoch videospotov: Kežmarok – mesto pamiatok a Kežmarok – mesto remesiel. Zároveň sa v rámci podujatia uskutočnila aj výstava fotografií.

Fotografie nájdete nižšie.

Príspevok o zrealizovanom podujatí si môžete pozrieť na sociálnej sieti Facebook.

Príspevok v Kežmarskej televízii o uvedení knihy nájdete tu.

Poľský partner taktiež v rámci mikroprojektu vydal knihu venovanú 40. výročiu návštevy Jána Pavla II. v Poľsku. Viac informácií o uvedení knihy spolu s fotografiami nájdete tu.

Zrealizovaná remeselná cesta:

V rámci mikroprojektu mesto Kežmarok taktiež zrealizovalo Remeselnú cestu. V minulosti patril takmer každý dom nejakému remeselníkovi, pričom na dome bol vývesný znak zhotovený prevažne z kovu, ktorý zobrazoval symbol daného remesla. Na domoch boli vyvesené tieto znaky cechov:

Cech krajčírov

Iba jediný svedok – železné pečatidlo s patrónmi cechu a nožnicami – potvrdzuje, že cech kežmarských krajčírov vznikol v r. 1548 – zachované artikuly sú až z r. 1607. Kto sa chcel stať majstrom, musel sa podrobiť ťažkej majstrovskej skúške, pri ktorej musel ušiť sedemnásť vecí: tri farárske oblečenia, meštiansky kabát, 4 rôzne šuby, jazdecký kabát, poľský kabát, kabátec s rozšírenými rukávmi, plášť tvaru zvona, 2 ženské kabáty, plachtu na voz, šiator. Väčšinu týchto vecí zakreslil v r. 1641 majster kežmarského cechu Pavol Radositz do svojej Materi-Buch – knižky strihov, ktorá sa nachádza v kežmarskom múzeu.

Cech tkáčov

Zachované artikuly cechu sú z r. 1587, ale zrejme cech vznikol skôr, pretože už v r. 1437 mali kežmarskí tkáči spoločnú dielňu. Učňovská doba trvala tri roky, potom už tovariš vandroval také isté obdobie po strednej Európe, kým sa vrátil domov urobiť majstrovskú skúšku, pri ktorej sa zhotovovalo určité množstvo plátna. Každý majster mohol pracovať len na troch stavoch – na jednom zhotovoval obrusy na trh, na druhom a treťom barchet alebo plátno.

Cech kníhviazačov

Prvým tlačiarom v Kežmarku bol Matej Glaser Vitrarius, sídliaci v budove dnešnej reduty. Tlačiareň pracovala podľa vydaní zachovaných kníh v r. 1705 – 1708, vydávala knihy v latinčine, nemčine a slovenčine. Pravdepodobne v jeho tlačiarni vznikol aj cech kníhviazačov.

Cech medikováčov

Medikováčsky cech vznikol v r. 1633. Majstri tohoto cechu, ktorí zhotovovali prevažne riad a nádoby, boli podľa artikulov veľmi obmedzovaní: nesmeli chodiť do pivární a krčiem, za neúčasť na schôdzi platili pokutu vo forme vosku a vína.

Cech kožušníkov

Cech kožušníkov – kušnierov vznikol r. 1581. Kožušníci spracovávali zvieracie kože na kožušiny – hlavne ovčie, jahňacie, líščie, medvedie a vlčie. Kožušníkom mesto zverilo do opatery a obrany jednu mestskú vstupnú bránu, ktorú nazvali Kušnierskou.

Projekt bol ukončený.

Článok o mikroprojekte bol zverejnený v Novinách Kežmarok č. 10/2018 (str. 8).

Informácia o zrealizovanej remeselnej ceste na sociálnej sieti Facebook.

Články o zrealizovanej remeselnej ceste nájdete v Novinách Kežmarok č. 1/2019 (str. 6 a 9).

Galéria