Projekty

Rekonštrukcia kotolne Základnej školy Grundschule v Kežmarku

Stav
Pripravované
Dátum od
12. apríla 2019

Poskytovateľ:  Environmentálny fond

Výzva: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania

Dátum podania žiadosti: 12.04.2019

Predpokladaná realizácia projektu:  júl – november 2019

Celkový rozpočet projektu:  202 527,06 €

Požadovaná dotácia: 179 351,00 €

 

Zhrnutie projektu:

Zámerom projektu je nahradiť tri existujúce plynové kotle, strojného zariadenia v plynovej kotolni verejnej budovy, Základnej školy – Grundschule v Kežmarku,  ktoré sú na hranici technickej životnosti a prevádzkovej bezpečnosti. Vymenené budú za dva nové nízkoemisné a energeticky účinnejšie spaľovacie zariadenia. Projekt rieši aj SMART prvky inteligentného vykurovania, ktoré nová kotolňa bude spĺňať (zónová regulácia vykurovania, režimy vykurovania a ovládanie vykurovania prostredníctvom vzdialených zariadení s prístupom na internet).

 

Projekt nebol podporený.