Projekty

Rekonštrukcia NKP objektu na ul. Hlavné námestie č. 25 v Kežmarku

Stav
Prebiehajúce
Dátum od
29. marca 2021

ilustračný obrázok

Poskytovateľ: Prešovský samosprávny kraj

Dátum podania žiadosti: 29.03.2021

Predpokladaná realizácia projektu: august 2021 – jún 2023

Celkový rozpočet projektu: 270 631,18 €

Požadovaná dotácia: 135 315,59 €

Schválená účelová dotácia: 70 000,00 €

 

Zhrnutie projektu:

Cieľom projektu je rekonštrukcia NKP, ktorá pozostáva z navrhovanej opravy, údržby a stavebných úprav existujúcich priestorov na poschodí, pôvodne určených na bývanie. Na prízemí je obchodná prevádzka. Budova meštianskeho domu č. 25 sa nachádza v centrálnej mestskej zóne v pamiatkovej rezervácii mesta Kežmarok, na ul. Hlavné námestie v súvislej zástavbe už prestavaných pôvodných meštianskych domov a je zapísaný v zozname nehnuteľných pamiatok – NKP. V súčasnosti sa nachádza objekt v nevyhovujúcom stave. Tieto nedostatky kultúrnu pamiatku poškodzujú a znehodnocujú ju. Z poskytnutej dotácie a z vlastných zdrojov žiadateľa sa zrekonštruuje poschodie, podkrovie a čiastočne prízemie s pivnicou domu, dvorná fasáda s pavlačou. V meštianskom dome budú po rekonštrukcií na poschodí a v podkroví dva nájomné byty.

 

Projekt bol schválený.

Projekt je podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja.