Projekty

Rekonštrukcia NKP pre potreby rozšírenia Mestskej knižnice v Kežmarku

Stav
Zrealizované
Dátum od
28. októbra 2009

Poskytovateľ: Ministerstvo pôdohospodárstva SR

Dátum podania žiadosti:  28. 10. 2009

Celkový rozpočet: 764 953,11 €

Spolufinancovanie:  53 913,73 €

Dotácia:  711 039,38 €

 

Zhrnutie projektu: Predmetom projektu je rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky v centre mesta, ktorej využitie bude slúžiť na rozšírenie činnosti pamäťovej a fondovej inštitúcie – Mestskej knižnice v Kežmarku a na zachovanie kultúrneho dedičstva v regióne.

 

Projekt bol ukončený.