Projekty

„Rekonštrukcia: Spoločensko-športové centrum, Kežmarok“, na pozemku parc. č. KN – C 1938/20, kat. územie Kežmarok

Stav
Pripravované
Dátum od
25. februára 2021

Poskytovateľ:  Environmentálny fond

Oblasť: L Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania

Činnosť: L7AP Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania

Dátum podania žiadosti: 25.02.2021

Predpokladaná realizácia projektu:  jún – november 2021

Celkový rozpočet projektu:  1 129 049,68 €

Požadovaná dotácia: 400 000,00 €

 

Zhrnutie projektu:

Zo žiadanej dotácie sa zrealizuje zateplenie obvodového plášťa, zateplenie podhľadu pod strechou, zateplenie podláh a stropov, výmena okien a dverí v časti budovy vrátane príslušných klampiarskych konštrukcií.

 

Projekt nebol podporený.