Projekty

Rekonštrukcia Spoločensko-športového centra II. etapa, Kežmarok

Stav
Pripravované
Dátum od
17. apríla 2023

Poskytovateľ:  Fond na podporu športu

Výzva: 2022/002

Program: „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“

Dátum podania žiadosti: 17.04.2023

Predpokladaná realizácia projektu:  august 2023 – marec 2024

Celkový rozpočet projektu:  215 287,76 €

Požadovaná výška príspevku: 150 701,43 €

 

Zhrnutie projektu:

Cieľom projektu je zlepšiť podmienky pre šport úpravou a modernizáciou priestorov Spoločensko–športového centra, ktoré slúži pre obyvateľov a návštevníkov mesta. Predmetom projektu je rekonštrukcia zrkadlovej haly.

 

Projekt nebol podporený.