Projekty

Rekonštrukcia Spoločensko-športového centra, Kežmarok

Stav
Prebiehajúce
Dátum od
30. marca 2021

Poskytovateľ:  Fond na podporu športu

Program: „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“

Dátum podania žiadosti: 30.03.2021

Predpokladaná realizácia projektu:  august 2021 – september 2022

Celkový rozpočet projektu:  350 972,24 €

Schválená dotácia: 175 486,12€

 

Zhrnutie projektu:

Cieľom projektu je rekonštrukcia športovej haly a vytvorenie optimálnych podmienok pre rozvoj  regionálnej športovej infraštruktúry. Rekonštrukciou malej telocvične sa dosiahnu podmienky na organizovanie športových súťaži na celoštátnej úrovni v karate, stolnom tenise, športovom tanci, lukostreľbe pre mládež do 12 rokov a tréningových procesov ostatných športov. Rekonštrukcia je zameraná na vybudovanie nových šatní so sociálnymi zariadeniami vrátane spŕch a skladové priestory pre uskladnenie športového vy-bavenia pre športovcov, čím sa zabezpečí funkčnosť a komplexnosť priestorov malej telocvične.

 

Projekt je schválený.