Projekty

Rekonštrukcia spoločensko-športového centra v Kežmarku

Stav
Prebiehajúce
Dátum od
28. marca 2022

Poskytovateľ: Úrad Prešovského samosprávneho kraja

Výzva: Výzva pre región na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2022

Dátum podania žiadosti: 28.03.2022

Realizácia projektu: júl 2022 – august 2023

Celkový rozpočet projektu: 191 567,76 €

Schválená dotácia: 86 525,95 €

 

Zhrnutie projektu:

Hlavným cieľom projektu je rekonštrukcia športoviska pre účely podpory rozvoja amatérskeho športu a činnosti mládeže v oblasti športu. Projekt prispeje k podpore rozvoja športu na území PSK. Zo žiadanej dotácie sa zrealizuje: zateplenie a doplnenie podhľadov a stropov, výmena okien, dverí vrátane príslušných klampiarskych konštrukcií, prívody vody, kúrenia a plynu, kanalizácia, doplní sa elektroinštalácia, asanácia časti murovaného plotu s novým vstupom pre športovcov. Zrealizovaním projektu sa zlepšia tepelné pomery a stavebnotechnický stav objektu, zníži energetická náročnosť, zlepší a zvýši jeho estetická úroveň.

 

Projekt bol schválený.

Projekt je podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja.