Projekty

Rekonštrukcia športového zázemia futbalového štadióna v Kežmarku

Stav
Prebiehajúce
Dátum od
5. januára 2022

Poskytovateľ: Slovenský futbalový zväz

Dátum podania žiadosti: 05.01.2022

Predpokladaná realizácia projektu: apríl 2022 – október 2022

Celkový rozpočet projektu: 66 531,61 €

Žiadaná výška dotácie: 49 898,00 €

 

Zhrnutie projektu:

Cieľom projektu je zlepšiť úroveň infraštruktúry vo futbalových kluboch prostredníctvom zmodernizovania/zrekonštruovania doterajšieho športového zázemia futbalového štadióna, to znamená šatní futbalistov vrátane sociálnych priestorov (sprchy, toalety), práčovne a šatní rozhodcov.

 

Projekt bol schválený.