Projekty

Rekonštrukcia športového zázemia futbalového štadióna v Kežmarku

Stav
Prebiehajúce
Dátum od
5. januára 2022

Poskytovateľ: Slovenský futbalový zväz

Dátum podania žiadosti: 05.01.2022

Realizácia projektu: jún 2022 – september 2022

Celkový rozpočet projektu: 40 678,80 €

Schválená výška príspevku: 30 000,00 €

 

Zhrnutie projektu:

Cieľom projektu je zlepšiť úroveň infraštruktúry vo futbalových kluboch prostredníctvom zmodernizovania/zrekonštruovania doterajšieho športového zázemia futbalového štadióna.

 

Projekt bol schválený.

 

„Realizácia dobudovania amatérskej futbalovej infraštruktúry v rámci projektu Eurá z Eura v obci Kežmarok je finančne podporená Slovenským futbalovým zväzom.“