Projekty

Rekonštrukcia starej obchodnej vínnej cesty medzi mestom Kežmarok a Limanowa

Stav
Pripravované
Dátum od
16. augusta 2016

  

Operačný program: Program Interreg V – A Poľsko Slovensko 2014-2020

Dátum podania žiadosti: 16.08.2016

Predpokladaná realizácia projektu: 2018 -2020

Celkový rozpočet: 850 873 €

Predpokladané vlastné spolufinancovanie: 42 543,65 €

Predpokladaná výška NFP: 808 329,34 €

 

Zhrnutie projektu:

Cieľom projektu je obnova starej obchodnej vínnej cesty medzi mestami Kežmarok a Limanowa (PL). Na tejto trase sa v minulosti stretávali obchodníci, remeselníci a obyvatelia miest. Projektom plánujeme zrekonštruovať dom na Hradnom nám. č.3 a vytvoriť tam priestor pre návštevníkov mesta Kežmarok, či už na bicykloch alebo peších na cestou za spoznávaním histórie, tradícií a kultúry týchto dvoch spolupracujúcich miest.

Projekt nebol schválený.