Projekty

Rekonštrukcia strechy a vybavenie telocvične ZŠ Nižná brána

Stav
Zrealizované
Dátum od
2. marca 2016

Poskytovateľ:  Ministerstvo školstva, športu, vedy a výskumu

Dátum podania žiadosti: 2.3.2016

Celkový rozpočet:  75 379,96 €

Spolufinancovanie: 27 479,96 €

Dotácia:  47 900,00 €

 

Zhrnutie projektu: Rekonštrukcia strechy – prestavba plochej strechy na sklonitú a vybavenie telocvične športovým náradím.

 

Projekt bol ukončený.