Projekty

Rekonštrukcia strechy mestskej knižnice v Kežmarku

Stav
Pripravované
Dátum od
28. februára 2023

Poskytovateľ: Úrad vlády SR

Výzva: Rezerva predsedu vlády SR, priama podpora 2023

Oblasť podpory: 3. Oprava, rekonštrukcia a modernizácia budov a infraštruktúry mesta

Dátum podania žiadosti: 28.02.2023

Predpokladaná realizácia projektu: v priebehu roka 2023

Celkový rozpočet projektu:83 594,64 €

Výška požadovanej dotácie: 83 594,64 €

 

Zhrnutie projektu:

V rámci projektu budú zrealizované stavebné úpravy strechy a podstrešného priestoru hlavného predného objektu mestskej knižnice s cieľom zvýšenia kvality poskytovaných služieb a vytvorenia priestorov pre galériu, výstavnú a prezentačnú činnosť a zlepšenie technickej vybavenosti knižnice pre prezentačné účely. Priestory, ktoré sa vďaka stavebným úpravám budú môcť využívať, rozšíria možnosť vykonávania kultúrnych akcií. Väčší priestor zabezpečí, aby kultúrna akcia bola bezpečnejšia a spĺňala hygienické štandardy. Plocha strechy je 416 m2. Potrebná je demontáž častí strešného plášťa a celého plášťa v mieste strešného svetlíka vrátane strešných okien. Demontované budú oplechovania atík, strešné žľaby a kotlíky. Demontovaný a opätovne inštalovaný bude bleskozvod. V priestore pod svetlíkom budú v nutnom rozsahu osekané omietky. V nadväznosti na strešné svetlíky budú lokálne riešené omietky vo forme vysprávok. Priestor pod svetlíkom bude vymaľovaný.

 

Projekt nebol podporený.