Projekty

Rekonštrukcia telocvične – ZŠ Grundschule, Kežmarok

Stav
Pripravované
Dátum od
11. mája 2018

Poskytovateľ: Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

Výzva: Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2018

Dátum podania projektu: 11.05.2018

Predpokladaná realizácia projektu: 2018

Celkový rozpočet: 149 934,68 €

Predpokladané vlastné spolufinancovanie: 14 993,46 €

Predpokladaná výška dotácie:  134 941,22 €

 

Zhrnutie projektu:

Projekt sa týkal rekonštrukcie striech telocviční a ústredného vykurovania v objekte telocvične ZŠ Grundschule, Hradné námestie 38, Kežmarok.

 

Projekt nebol podporený.