Projekty

Revitalizácia átria mestskej knižnice v Kežmarku

Stav
Pripravované
Dátum od
31. januára 2023

Poskytovateľ: Grantový projekt PSS, a. s.

Výzva: Podpora revitalizácie verejných priestranstiev a vnútroblokov v obytných zónach miest a obcí Slovenska

Dátum podania žiadosti: 31.01.2023

Predpokladaná realizácia projektu: v priebehu roka 2023

Celkový rozpočet projektu: 10 000,00 €

Žiadaná výška grantu: 7 500,00 €

 

Zhrnutie projektu:

Mestská knižnica v Kežmarku sa nachádza v zastavanom území, v mestskej centrálnej zóne mesta Kežmarok na ulici Hlavné námestie č. 26/64. Objekt Mestskej knižnice je verejne prístupná budova vo vlastníctve mesta Kežmarok využívaná pre kultúrne účely. Okrem vnútorných priestorov má objekt záhradnú časť – átrium, ktorá by po revitalizácii mohla slúžiť na exteriérové aktivity kultúrneho charakteru. Prístup do átria je bezbariérový, časť je krytá. Objekt so záhradou sa nachádza v historickom centre mesta Kežmarok, v zástavbe domov, kde je zeleň vítanou súčasťou verejného priestoru. Záhrada by po povrchových úpravách, revitalizácii zelene, drobných stavebných úpravách a osadení prvkov drobnej architektúry, priniesla do mesta Kežmarok krásny priestor pre voľnočasové vyžitie. Využívaný by bol od detí, cez dospelých až po seniorov. Zeleň v átriu je v súčasnosti tvorená trávnikom z buriny, tá je kosená a vytrhávaná, nevhodne však pôsobí na ľudí trpiacich alergiami. Upravený trávnik, doplnený okrasnými krami a drevinami, by do záhrady v hustej zástavbe historických kamenných budov priniesol vítané občerstvenie a relax aj pre pracujúcich. Tí by počas slnečných dní mohli tráviť prestávku v práci, napríklad aj čítaním v upravenej záhrade.  Átrium je verejne prístupné v čase prevádzky knižnice a výstavnej siene od 9.00 do 17.00 hod.

 

Projekt je vo fáze hodnotenia.