Projekty

Revitalizácia verejného priestranstva a zachovanie identity historickej lokality v meste Kežmarok

Stav
Pripravované
Dátum od
16. januára 2020

Poskytovateľ: Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

Výzva: Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja

Kód výzvy: 6983/2019/OSMRR

Dátum podania žiadosti: 16.01.2020

Predpokladaná realizácia projektu: máj 2020 – december 2020

Celkový rozpočet projektu: 59 952,95 €

Požadovaná dotácia: 50 000,00 €

 

Zhrnutie projektu:

V rámci zachovania identity a rozvoja kultúry a starostlivosti o kultúrne dedičstvo regiónov a sídiel sa mesto Kežmarok rozhodlo revitalizovať asanáciou verejné priestranstvo na pozemku bývalého amfiteátra – Jeruzalemský vrch, ako prvá etapa širšieho zámeru v tejto lokalite.

 

Zrušená výzva na predkladanie žiadostí.