Projekty

Riešenie migračných výziev v meste Kežmarok

Stav
Zrealizované
Dátum od
27. marca 2023

         ilustračný obrázok

Poskytovateľ: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Výzva: IROP-PO9-SC91-2023-108 – Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu operácií zameraných na riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine

Dátum podania žiadosti: 27.03.2023

Predpokladaná realizácia projektu: marec 2022 – apríl 2023

Celkový rozpočet projektu: 356 200,00 €

Schválená výška nenávratného finančného príspevku: 356 200,00 €

 

Zhrnutie projektu:

Cieľom projektu je získať nenávratný finančný príspevok na úhradu výdavkov súvisiacich s prílevom cudzincov na územie SR pred vojnou na Ukrajine.

 

Projekt bol schválený.