Projekty

Rodinné tradície obyvateľov poľsko-slovenského pohraničia Nowý Targ – Kežmarok

Stav
Prebiehajúce
Dátum od
1. októbra 2019

Poskytovateľ: Program Interreg V – A Poľsko Slovensko 2014-2020

Dátum podania žiadosti: 10/2019

Predpokladaná realizácia projektu: október 2019 – september 2020

Vedúci partner projektu – žiadateľ: mesto Nowy Targ

Partner projektu: mesto Kežmarok (bez financovania mesta)

Celkový rozpočet projektu vedúceho partnera: 43 382,10 €

Predpokladaná výška NFP pre vedúceho partnera: 33 369,50 €

 

Zhrnutie projektu:

Všeobecným cieľom je využívanie hmotného a sociálno-kultúrneho dedičstva mesta Nový Targ a Kežmarok na spoločné vzdelávacie a propagačné aktivity.

 

Projekt bol schválený.