Projekty

Rozšírenie bezpečnostného kamerového systému v meste Kežmarok v oblasti prevencie kriminality

Stav
Zrealizované
Dátum od
24. augusta 2015

Poskytovateľ: Rada vlády SR pre prevenciu kriminality

Dátum podania žiadosti: 24. 08. 2015

Celkový rozpočet: 22 041,00 €

Spolufinancovanie: 9 041,00 €

Dotácia: 13 000,00 €

 

Zhrnutie projektu: Cieľom projektu je predchádzať, potláčať a zamedzovať vzniku resp. prehlbovania rastu kriminálnej činnosti prostredníctvom kamerového systému a okamžitým zásahom mestskej polície.

 

Projekt bol ukončený.