Projekty

Rozvoj a ochrana cyklistických chodníkov v mestách Nowy Targ a Kežmarok

Stav
Zrealizované
Dátum od
15. septembra 2016

Poskytovateľ:  Program Interreg V – A Poľsko Slovensko 2014-2020

Dátum podania žiadosti: 15.09.2016

Vedúci partner projektu: Mesto Nowy Targ

Celkový oprávnené výdavky:  91 758,00 €

Poskytnutý finančný príspevok pre mesto Kežmarok z EFRR: 44 015,54 €

Poskytnutý finančný príspevok zo ŠR: 5 178,30 €

Spolufinancovanie: 2 589,16 €

 

Zhrnutie projektu:

Projekt sa týka rekonštrukcie cyklistických prístreškov, doplnenie mobiliáru k cyklistickým chodníkom, vybudovanie oddychovej zóny pri areáli Zlatná Kežmarok.

Dňa 6.5.2018 sa uskutočnilo otvorenie novej oddychovej zóny spojené s usporiadaním cyklistických pretekov pre všetky vekové kategórie.

 

Projekt bol ukončený.

Galéria