Projekty

Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti mesta Kežmarok

Stav
Pripravované
Dátum od
21. septembra 2022

ilustračný obrázok

 

 

 

Poskytovateľ:  Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Výzva č.: OPII-2021/7/16/DOP

Dátum podania žiadosti: 21.09.2022

Predpokladaná realizácia projektu:  január 2023 – september 2023

Celkový rozpočet projektu:  93 067,38 €

Schválená výška nenávratného finančného príspevku: 88 414,01 €

 

Zhrnutie projektu:

Hlavným cieľom projektu je zabezpečenie súladu štandardov a noriem kybernetickej bezpečnosti mesta, v súlade so zákonom o kybernetickej bezpečnosti.

 

Projekt bol schválený.