Projekty

Smart Green E-Mobilita v Kežmarku – Rozšírenie vozového parku mesta o elektromobil

Stav
Pripravované
Dátum od
27. apríla 2018

Poskytovateľ: Environmentálny fond

Dátum podania žiadosti: 27.04.2018

Predpokladaná realizácia projektu: 2018

Celkový rozpočet: 31 100,00 €

Predpokladané vlastné spolufinancovanie: 1 555,00 €

Predpokladaná dotácia: 29 545,00 €

 

Zhrnutie projektu: 

Mesto Kežmarok bude elektromobil využívať na výkon samosprávnych funkcií v súvislosti s mestským úradom ako referentské vozidlo pre oddelenia Mestského úradu v Kežmarku na účely služobných ciest, návštev partnerských miest pracovníkmi úradu, účasti na konferenciách a iných pracovných stretnutiach v rámci Slovenska aj v zahraničí a na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy. Nákupom elektromobilu a jeho aktívnym používaním Mesto Kežmarok zabezpečí podporu ochrany ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami, predovšetkým CO2, NOx a ostatnými emisiami plynov spôsobujúcimi skleníkový efekt. Spustením projektu bude pokračovať modernizácia dopravnej infraštruktúry v meste, ktorá neznečisťuje životné prostredie.

 

Projekt nebol podporený.