Projekty

Spája nás voda Nowy Targ – Kežmarok

Stav
Zrealizované
Dátum od
29. septembra 2017

Operačný program: Program Interreg V – A Poľsko Slovensko 2014-2020

Dátum podania žiadosti: 29.09.2017

Predpokladaná realizácia projektu: 2018-2019

Vedúci partner projektu: Mesto Kežmarok

Schválený finančný príspevok z EFRR pre vedúceho partnera: 85 365,07 €

 

Zhrnutie projektu: 

Na slovenskej strane cieľom projektu je vytvorenie oddychovej zóny pri cyklochodníku s dominantným vodným prvkom. A následne projekt dopĺňajú spoločné aktivity – výstavy s poľským Nowym Targom.

Dňa 16.09.2019 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie oddychovej zóny s vodným prvkom spojené s usporiadaním výstavy mesta Kežmarok a partnerského mesta Nowy Targ.

 

Projekt bol ukončený.

 

Článok o mikroprojekte bol zverejnený v Novinách Kežmarok (č. 9/2018, str. 7).

Galéria