Projekty

Spoznávaj krásy prírody, kultúry a histórie Nowého Targu a Kežmarku

Stav
Pripravované
Dátum od
29. septembra 2017

Operačný program: Program Interreg V – A Poľsko Slovensko 2014-2020

Dátum podania žiadosti: 29.09.2017

Predpokladaná realizácia projektu: 2018-2019

Celkový rozpočet: 51 537,00 €

Predpokladané vlastné spolufinancovanie: 2 576,85 €

Predpokladaná výška NFP: 48 960,15 €

Zhrnutie projektu: 

V rámci projektu budú označené turistické a bežecké trasy v okrese Kežmarok a na poľskej strane budú publikované ich doterajšie turistické chodníky. Partneri projektu budú realizovať dva bežecké podujatia, a to jedno v Nowom Targu a jedno v Kežmarku dostupné pre širokú verejnosť.

Okrem toho budú vytvorené dve mobilné aplikácie – sprievodcovia miest Kežmarok a Nowy Targ.

Mobilná aplikácia bude obsahovať pamiatky miest, turistické, cyklistické a bežecké chodníky a trasy, podujatia a zaujímavosti miest Kežmarok a Nowy Targ.

 

Projekt nebol schválený.