Projekty

Štvrtá etapa budovania bezpečnostného kamerového systému v meste Kežmarok

Stav
Zrealizované
Dátum od
4. mája 2017

Poskytovateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky – Okresný úrad Prešov

Dátum podania žiadosti: 04.05.2017

Realizácia projektu: 2018

Celkový rozpočet:  28 256,40 €

Vlastné spolufinancovanie: 18 256,40 €

Poskytnutá dotácia: 10 000,00 €

 

Zhrnutie projektu:   Cieľom projektu je predchádzať, potláčať a zamedzovať vzniku resp. prehlbovaniu rastu kriminálnej činnosti prostredníctvom kamerového systému a okamžitým zásahom mestskej polície. Ide o doplnenie kamerového systému o ďalšie 4 monitorované oblasti (budova Mestskej knižnice, stĺp križovatky pri čerpacej stanici Slovnaft, roh budovy polikliniky a veža Evanjelického kostola) a doplnenie operačného strediska o počítače s potrebným príslušenstvom a LCD monitory, pomocou ktorých sa bude monitorovať bezpečnosť v uliciach, nakoľko súčasný stav je nepostačujúci.

 

Projekt bol ukončený.

 

„Projekt bol finančne podporený Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.“