Projekty

Údržba historického centra elektrickými strojmi s nulovými emisiami

Stav
Pripravované
Dátum od
23. októbra 2018

Poskytovateľ: Environmentálny fond

Dátum podania žiadosti: 23.10.2018

Predpokladaná realizácia projektu: 2019

Celkový rozpočet: 174 840,00 €

Predpokladané vlastné spolufinancovanie: 8 742,00 €

Predpokladaná dotácia: 166 098,00 €

 

Zhrnutie projektu: 

Mesto Kežmarok  má záujem kúpiť elektrický vysávač, ktorý bude využívaný predovšetkým na činnosti späté so skrášľovaním historického centra a jeho okolia. Celková plocha územia, na ktorom bude elektrický vysávač použitý, predstavuje približne 40 hektárov. Tento Elektrický vysávač disponuje menšími rozmermi a tak ho bude možné využívať v úzkych uliciach mesta a na úzkych komunikáciách. Výhodou takéhoto stroja je jeho multifunkčnosť, nakoľko ním bude možné vykonávať viaceré činnosti ako zametanie, umývanie, zber odpadkov a lístia. Spustením projektu bude pokračovať snaha o obnovu vozového parku a strojov VPS výmenou motorových vozidiel za elektrické a tým prispievanie k zlepšeniu kvality ovzdušia a životného prostredia.

 

Projekt  nebol podporený.