Projekty

Vybudovanie nabíjacej infraštruktúry pre elektrické vozidlá v Kežmarku

Stav
Prebiehajúce
Dátum od
28. júna 2023

Poskytovateľ:  Ministerstvo hospodárstva SR

Výzva č.: 03I04-26-V01

Dátum podania žiadosti: 28.6.2023

Predpokladaná realizácia projektu: január 2024 – september 2024

Celkový rozpočet projektu: 192 655,14 €

Žiadaná výška dotácie: 192 655,14 €

 

Zhrnutie projektu:

Mesto Kežmarok ako žiadateľ plánuje vybudovať nabíjaciu infraštruktúru pre elektrické vozidlá. Celkový počet plánovaných nových nabíjacích staníc je 26, čo predstavuje 52 nových nabíjacích bodov. Z tohto počtu plánuje mesto Kežmarok osadiť 25 nabíjacích staníc AC 11+kW a jednu nabíjaciu stanicu DC 50+kW na 11-tich lokalitách územia mesta Kežmarok. Výber lokalít je rozdelený na 3 veľké oblasti. Prvou oblasťou sú obytné zóny (sídliská). Celkovo sa plánuje osadiť na 5-tich sídliskách 15 nabíjacích staníc s 30-timi nabíjacími bodmi a docieliť tak, aby domáci obyvatelia nemuseli ďaleko chodiť nabíjať svoje vozidlá. Druhou oblasťou je samotné historické centrum. Tu sa plánuje osadiť 5 nabíjacích staníc s 10-timi nabíjacími bodmi v mestskej pamiatkovej rezervácii. Poslednou skupinou sú verejne dostupné miesta ako Centrum integrovanej starostlivosti, Zimný štadión a športová hala kde sa plánuje osadiť 6 nabíjacích staníc s 12-timi nabíjacími bodmi, ktoré budú slúžiť nielen občanom žijúcim v blízkosti týchto miest, ale aj ostatným návštevníkom mesta. Výber jednotlivých lokalít vyplýval zo štúdie využiteľnosti infraštruktúry verejného osvetlenia mesta Kežmarok, ďalej sa zohľadnili potreby občanov žijúcich v obytných zónach. Ďalším kritériom bolo umožniť turistom s elektromobilmi nabíjať svoje vozidlá v tesnej blízkosti historického centra mesta a jedným z posledných kritérií bola vzdialenosť jednotlivých plánovaných nabíjacích staníc od rozvádzačov resp. od existujúcich trafostaníc. Cieľom projektu je zabezpečiť bezproblémovú dostupnosť nabíjacích staníc čo zvýši využívanie vozidiel na alternatívny pohon. Projekt prispeje k rozšíreniu infraštruktúry pre alternatívne pohony, k zlepšeniu verejného zdravia znížením znečistenia ovzdušia a hladiny hluku. Prostredníctvom realizácie projektu sa zabezpečí vybudovanie dostupnej nabíjacej infraštruktúry v mestských sídlach.

 

Projekt bol schválený.