Projekty

Výstavba nízkokapacitného zariadenia pre seniorov komunitného typu v Kežmarku

Stav
Pripravované
Dátum od
29. marca 2023

Poskytovateľ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Výzva: Výzva na predkladanie projektových zámerov na rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti

Komponent: 13 – Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť

Investícia: 1 – Rozšírenie kapacít komunitnej sociálnej starostlivosti

Žiadateľ: Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby

Partner: mesto Kežmarok

Dátum podania žiadosti: 29.03.2023

Predpokladaná realizácia projektu: marec 2023 – január 2026

Indikatívny rozpočet: 949 718,35 Eur

 

Zhrnutie projektu:

Cieľom projektu výstavba nízkokapacitného zariadenia pre seniorov komunitného typu s kapacitou 12 prijímateľov.

 

Podaný projektový zámer.