Projekty

Zachovávanie kultúrneho a historického dedičstva cezhraničného územia

Stav
Pripravované
Dátum od
31. mája 2019

Operačný program: Program Interreg V – A Poľsko Slovensko 2014-2020

Dátum podania žiadosti: 31.05.2019

Predpokladaná realizácia projektu: 2019 – 2020

Vedúci partner projektu: mesto Kežmarok

Partner projektu: mesto Nowy Targ

Celkové oprávnené výdavky vedúceho partnera: 114 685,20 €

Predpokladané spolufinancovanie vedúceho partnera: 20 735,09 €

 

Zhrnutie projektu:

V rámci mikroprojektu je plánované zabezpečenie mobilného miesta (pódia), ktoré bude slúžiť na usporadúvanie kultúrnych podujatí v rámci cezhraničného územia Kežmarok a Nowy Targ. Mesto Kežmarok v roku 2019 oslavuje 750. výročie udelenia mestských práv, počas tohto roku sa budú konať viaceré kultúrne podujatia venované práve tomuto výročiu a vyvrcholia počas mesiaca september. Taktiež mesto Kežmarok je od roku 1995 partnerské mesto mesta Nowy Targ, s ktorým v roku 2020 oslávi 25 rokov. Pri tejto príležitosti sa plánujú uskutočniť rôzne cezhraničné kultúrne stretnutia. Zároveň sa v rámci mikroprojektu plánuje zrealizovať deň venovaný oslave 25. výročia spolupráce oboch partnerov. Prostredníctvom tohto dňa sa predstavia tradície oboch partnerov, a to lokálne folklórne súbory, ochutnávka tradičnej kuchyne, propagácia oboch miest, predstavia sa už zrealizované spoločné projekty, odovzdávanie pamätnej plakety k 25. výročiu. Poľský partner v rámci projektu obnoví kaplnku a vydá informačnú brožúru o sakrálnych pamiatkach.

 

Projekt nebol podporený.