Projekty

Zapojenie sa do národného projektu Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR – samospráva

Stav
Prebiehajúce
Dátum od
22. mája 2023

      

Poskytovateľ: Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Operačný program: Ľudské zdroje

Dátum podania žiadosti: 22.05.2023

Realizácia projektu: jún 2023 – december 2023

Celkový rozpočet: 3 049,20 €

 

Zhrnutie projektu: 

Zabezpečovanie podpory pri integrácii štátnych príslušníkov tretích krajín odchádzajúcich z Ukrajiny do spoločnosti na Slovensku.

 

Projekt bol schválený.