Projekty

Zateplenie ZŠ Dr. Fischera v Kežmarku

Stav
Zrealizované
Dátum od
9. októbra 2015

Poskytovateľ: Environmentálny fond

Dátum podania žiadosti: 9.10.2015

Celkový rozpočet: 230 462,00 €

Spolufinancovanie: 122 083,00 €

Dotácia: 108 379,00€

 

Zhrnutie projektu:   Zateplenie objektu ZŠ Dr. Fischera v Kežmarku

 

Projekt bol ukončený.