Projekty

Zatraktívnenie cyklistického chodníka okolo Tatier prostredníctvom rozvoja infraštruktúry v Nowom Targu a Kežmarku

Stav
Pripravované
Dátum od
31. mája 2019

Operačný program: Program Interreg V – A Poľsko Slovensko 2014-2020

Dátum podania žiadosti: 31.05.2019

Predpokladaná realizácia projektu: 2020

Vedúci partner projektu: mesto Nowy Targ

Partner projektu: mesto Kežmarok

Celkové oprávnené výdavky partnera: 52 275,00 €

Predpokladané spolufinancovanie vedúceho partnera: 9 623,83 €

 

Zhrnutie projektu:

V roku 2020 bude mesto Kežmarok oslavovať 25. výročie podpísania partnerskej zmluvy s mestom Nowy Targ. Pri príležitosti týchto osláv má naplánované rôzne podujatia, prostredníctvom ktorých bude prezentovať kultúrne a historické bohatstvo regiónov. Z uvedeného dôvodu plánuje mesto nadobudnúť LED panely, prostredníctvom ktorých budú môcť obaja partneri prezentovať svoje regióny, a tým zvýšiť povedomie širokej verejnosti o cyklistických chodníkov v mestách , jeho histórii, tradíciách a kultúrnom bohatstve.Súčasťou realizácie mikroprojektu bude prezentácia oboch partnerov, a to usporiadaním podujatia, ktorého sa zúčastní široká verejnosť. Poľský partner v rámci projektu vybuduje Pumptrack dráhu a zorganizuje cyklistické preteky.

 

Projekt nebol podporený.