Projekty

Zatraktívnenie pohraničia Kežmarok – Nowy Targ

Stav
Pripravované
Dátum od
29. septembra 2023

Poskytovateľ: Program cezhraničnej spolupráce Interreg Poľsko – Slovensko 2021 – 2027

Dátum podania žiadosti: 29.09.2023

Predpokladaná realizácia projektu: máj 2024 – máj 2026

Vedúci partner projektu – žiadateľ: mesto Kežmarok

Partner projektu: Gmina Miasto Nowy Targ

Celkový rozpočet projektu: 3 346 407,65 €

Predpokladaná výška príspevku: 2 677 126,04 €

Celkový rozpočet projektu vedúceho partnera:  2 099 940,64 €

Predpokladaná výška príspevku pre vedúceho partnera:  1 679 952,51 €

 

Zhrnutie projektu:

Predmetom projektu dôjde je revitalizácia a zatraktívnenie verejno-kultúrneho priestranstva na území mesta Kežmarok, pričom sa jedná o zrekonštruovanie Kostolného námestia a ul. Nová. Súčasťou projektu bude aj usporiadanie cezhraničného regionálneho trhu, ktorý bude spojený s otvorením zrevitalizovaného verejno-kultúrneho priestranstva.

Na území partnera projektu sa prostredníctvom projektu plánuje výstavba športového areálu – Skateparku a usporiada cezhraničný športový piknik.

 

Projekt je vo fáze hodnotenia.