Projekty

Zlepšenie dopravnej a technickej vybavenosti regiónu

Stav
Prebiehajúce
Dátum od
19. októbra 2021

ilustračný obrázok

Poskytovateľ: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Výzva: 12861/2021/OSMRR

Program: Podpora regionálneho rozvoja

Dátum podania žiadosti: 19.10.2021

Realizácia projektu: marec 2022 – december 2022

Celkový rozpočet projektu:  140 124,72 €

Žiadaná výška dotácie:  133 118,48 €

Schválená výška dotácie: 133 118,48 €

 

Zhrnutie projektu:

Stavebnými úpravami dôjde k zlepšeniu dopravnej a technickej vybavenosti regionálneho významu, zlepšeniu organizácie dopravy a zvýšeniu bezpečnosti. Stavebné práce spočívajú v rekonštrukcii miestnej komunikácie, úprave parkoviska, úprave chodníka pre peších, úprave prepojovacieho chodníka a prekládke oplotenia pri areáli nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku, ktorá je širokou spádovou oblasťou. Zrekonštruované bude 750m2 prístupovej komunikácie, 252m2 vodopriepustnej parkovacej plochy (8 nových parkovacích miest z toho 1 ZŤP), 338m2 prístupových chodníkov a bude osadených 5ks cyklostojanov. Rekonštrukciou dôjde k výraznému zlepšeniu prístupu aj k nemocnici regionálneho významu, nakoľko zrealizované budú aj bezbariérové prístupy pre osoby so zdravotným postihnutím, a to znížením obrubníkov pri prechádzaní z chodníkov cez cestnú komunikáciu.

 

Projekt bol schválený.

 

„Realizované s finančnou podporou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky – program Podpora regionálneho rozvoja“