Projekty

Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy v Kežmarku

Stav
Pripravované
Dátum od
24. februára 2023

Poskytovateľ:  Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky

Výzva č.: Výzva č. 02l02-29-V01 – Obnova verejných historických a pamiatkovo chránených budov

Komponent: 2 – Obnova budov

Dátum podania žiadosti: 24.02.2023

Predpokladaná realizácia projektu: jún 2023 – máj 2024

Celkový rozpočet projektu:  364 712,21 €

Žiadaná výška prostriedkov mechanizmu: 347 624,69 € €

 

Zhrnutie projektu:

Cieľom projektu je zníženie energetickej náročnosti objektu, ktorý sa tak stane energeticky funkčnejší a finančne menej náročný, vzhľadovo modernejší, bezpečnejší, estetický a ekologický. Aktivity zahŕňajú zateplenie obvodového plášťa a sokla kontaktným zatepľovacím systémom, výmenu výplní otvorov, zásobovanie teplom a teplou vodu pomocou tepelného čerpadla, vetranie pomocou rekuperačnej jednotky a výmena osvetlenia za LED svietidlá.

 

Projekt je vo fáze hodnotenia.