Projekty

Zvyšovanie hygienických štandardov v meste Kežmarok

Stav
Pripravované
Dátum od
16. júna 2020

Poskytovateľ: Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

Názov výzvy: Zmiernenie dopadov koronakrízy

Kód výzvy: 6407/2020/OSMRR

Dátum podania žiadosti: 16.06.2020

Predpokladaná realizácia projektu: august 2020 – december 2020

Celkový rozpočet projektu: 44 750,96 €

Požadovaná dotácia: 40 275,86 €

 

Zhrnutie projektu:

Cieľom projektu je zvýšenie bezpečnostných a hygienických štandardov pre obyvateľov, turistov a návštevníkov regiónu, zvyšovanie kvality verejných služieb a rozvoja cestovného ruchu prostredníctvom celkovej rekonštrukcie a modernizácie verejných sociálnych zariadení.

 

Projekt nebol podporený.