7 Oddelenie majetkovoprávne

Útvar majetkovo-právny a správy majetku

 • manipuluje s peňažnou hotovosťou v domácej i zahraničnej mene
 • zabezpečuje peňažný styk s bankami
 • vedie evidenciu a záznamy súvisiace s pokladničnými službami v informačnom systéme
 • sleduje stav peňažnej hotovosti
 • pripravuje účtovné doklady a zabezpečuje ich automatizované spracovanie
 • zabezpečuje hospodársku správu budovy
 • vyhotovuje objednávky za vnútornú správu úradu
 • zabezpečuje podklady k úhrade faktúr za vnútornú správu úradu
 • zabezpečuje evidenciu a objednávanie zhotovenia pečiatok používaných Mestom Kežmarok a Mestským úradom v Kežmarku
 • zabezpečuje evidenciu a objednávanie výroby kľúčov
 • zabezpečuje evidenciu, objednávanie a zapožičiavanie vlajok
 • zabezpečuje evidenciu a spracovanie agendy k podnikateľskej činnosti právnických a fyzických osôb a k umiestneniu prevádzky na území mesta
 • zabezpečuje evidenciu a spracovanie agendy v súvislosti s odštátnením zdravotníckych zariadení
 • pripravuje vyjadrenia mesta v zmysle zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Oznamy

Sekcie: